מוצרינו תואמים לתקינה הבינלאומית המחמירה ביותר:


מנדף כימי נייד

  EN cert Chemtop1200-PP-USA

ASHRAE report-Chemtop900-PP-USA

 EN cert Chemtop900-PP-USA

 ASHRAE report-Chemtop1200-PP-USA

  CE


מנדף כימי קבוע – מתכת

 ASHRAE report-Fumetop1200-USA

 ASHRAE report-Fumetop1500-USA

 ASHRAE report-Fumetop1800-USA

 EC.1282.0D140630.TSPW03

 EN cert Fumetop1200-USA

 EN cert Fumetop1500-USA

 EN cert Fumetop1800-USA


מנדף כימי קבוע – פוליפרופילן

 ASHRAE report-Fumetop1200-PP-USA

 ASHRAE report-Fumetop1500-PP-USA

 ASHRAE report-Fumetop1800-PP-USA (1)

 ASHRAE report-Fumetop1800-PP-USA

 EC.1282.0D140630.TSPW03

 EN cert Fumetop1200-PP-USA

 EN cert Fumetop1500-PP-USA


תא ביולוגי

 EC.1282.0D140409.TSQY22

תא למינרי אופקי מתכת

 CE

תא למינרי אנכי מתכת

 CE


תא סופרגלו מתכת

 EC.1282.0D140110.TS0147


תא סופרגלו פוליפרופילן

EC.1282.0D140110.TS0147 (1)