1. התאמות הנגישות בוצעו עפ"י חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והמלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) ברמה AA
  2. האתר מספק תמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת
  3. הדפדפנים מספקים תמיכה טובה בנגישות עם האתר-chromeו- Edge
  4. ניתן לפנות גם בווטסאפ למספר 08-9-33-44-55 למענה